Stvorená pre mestský look

Kalvín

Nastal čas na zmenu – slovenský výrobca Kalvin wood sa rozhodol zaradiť do svojho
portfólia aj kuchyne v modernom štýle a usilovne pracuje na ich nových návrhoch.