Projects

Je umenie vedieť peniaze zarábať. Ale umenie je vedieť ich aj správne použiť pre tých, ktorí to potrebujú.

Ricard & Bonette
AGROFÓRUM
Agroprogress 2018
Konferencie CEEC Research

Ricard & Bonette

Špecializovaná cestovná a eventová agentúra.

Pre nadšených vodičov, milovníkov motošportu a náročných cestovateľov vytvárame a organizujeme automobilové zážitky a pobyty.

Milovníci rýchlej jazdy, adrenalínu a krásnych výhľadov spoza volantu auta zaručene zbystrite svoju pozornosť.

 

Spoločnosť OMC Invest je totiž ako jediná na Slovensku výhradným partnerom spoločnosti Ricard & Bonette, ktorá dáva milovníkom rýchlych áut príležitosť užiť si adrenalínovú jazdu v tých najkrajších kútoch Európy.

Zažite scénickú jazdu cez najlepšie alpské priesmyky na palube superšportovných vozov poslednej generácie
pri ceste naprieč Švajčiarskom v kombinácii so zážitkami, ako je scénický let helikoptérou
či návštevou ateliéru výrobcov exkluzivných hodiniek. Čeká vás scénická jízda přes Švýcarsko ve voze dle vašeho výběru.

Začínáte v „najmenšej metropole sveta”, v Ženeve, prejdete cez Bernské Alpy a tri najväčšie alpské priesmyky, Grimsel, Furka a Susten, vaším cieľom bude kosmopolitný Zurich. Túra kombinuje radosť z jazdy v športovnom aute so zážitkovým ubytovaním, vyberanou gastronómiou a ďalšími voliteľnými zážitkami, ako je napríklad let helikoptérou. Počas štyroch dní spoznáte Švajčarsko ako málokto.


Počet dní | nocí: 4 | 3
Počet účastníkov: 6
Ubytovanie: päťhviezdičkové hoteli
Odlet/Prílet: súkromným triskáčom

 Mário Červenka
Mário Červenka
Konateľ / CEO

Mário Červenka

Konateľ / CEO

AGROFÓRUM

„Vlastné potraviny zo slovenskej pôdy.“ Tak znela nosná téma prvého ročníka odborného diskusného fóra s názvom Agrofórum 2019, ktoré sa konalo pod organizátorskou taktovkou vydavateľstva VELDAN a pod taktovkou spoločnosti OMC Invest v pozícii generálneho partnera. Vo štvrtok, 14. marca sa v konferenčných priestoroch hotela Kaskady v Sliači stretlo vyše 140 slovenských a českých odborníkov,  manažérov z rezortov poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Počas bohatého programu odznelo mnoho názorov, ktoré spájali dve hlavné myšlienky – potreba zvýšenia potravinovej sebestačnosti Slovenska, spolu so zlepšením podmienok pre budovanie poľnohospodárskej vertikály a vytvoriť platformu pre odbornú diskusiu o novele Zákona 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov z pohľadu skúseností s jej nedávnou implementáciou do praxe.

 Plnú sálu ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav slovenského potravinárstva a poľnohospodárstva, privítala moderátorka podujatia Jana Holéciová a odovzdala slovo podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriele Matečnej. Tá vo svojej úvodnej reči vyzdvihla potrebu aktívnej podpory slovenských potravín nielen doma, ale aj v zahraničí, pričom zároveň priznala, že Slovensko je potravinovo sebestačné len na zhruba 40%. Zvyšok tvoria tovary, ktoré dokážeme vyrobiť, ale nedokážeme ich vyrobiť konkurencieschopne voči niektorým krajinám EÚ. Ako jedno z východísk uviedla možnosť skrátenia článkov vystupujúcich medzi výrobcom a spotrebiteľom.

„V rámci potravinovej vertikály - výrobca, spracovateľ, veľkoobchod, maloobchodný predaj, spotrebiteľ, považujeme za prospešnéčo najužšie prepojenie medzi prvým a posledným článkom tejto vertikály, čiže výrobcom a spotrebiteľom,“ dodala ministerka na margo problémov so živočíšnou výrobou na Slovensku.

Práve tým načrtla tému prvého tematického bloku, ktorá znela „Súčasný stav, podmienky a praktické skúsenosti s budovaním poľnohospodárskej vertikály na Slovensku – potravinová sebestačnosť na Slovensku, výroba potravín zo slovenských zdrojov, ciele a nástroje k ich dosiahnutiu“.

Prvý blok prednášok otvoril Ing. Vladimír Králik, predseda PD Bošáca, ktorý vo svojej prezentácii ukázal, aké je to fungovať na jednom konci potravinovej vertikály a ako je možné z takmer chátrajúceho poľnohospodárskeho podniku vybudovať krok za krokom moderný a fungujúci podnik s dôstojne fungujúcou rastlinnou, ale i živočíšnou výrobou, akým PD Bošáca aktuálne je. Predstavil, že práve spracovaniemäsových a mliečnych výrobkov na úrovni výrobného podniku môže byť cestou k tomu, ako zabezpečiť stabilný prísun čerstvých domácich potravín obyvateľom Slovenska na lokálnej úrovni.

Ďalší článok potravinovej vertikály predstavujú obchodníci, ktorých na konferencii zastupoval JUDr. Martin Katriak, prezident Zväzu obchodu a podpredseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.Ten sa venoval nielen výrobe slovenských potravín, ale aj ich umiestneniu na pultoch obchodných reťazcov. Zdôraznil, že je podstatné uprednostniť slovenské potraviny i na úrovni obchodníkov, čo sa v dobe prítomnosti zahraničných obchodných reťazcov dá len ťažko dosiahnuť. Ako svetlý príklad vyzdvihol COOP Jednotu, ktorej ponuka slovenských výrobkov sa šplhá až k 70%.

„Slovensko nikdy nebude sebestačné na 100%, ale ak máme dvoch či troch výrobcov, ktorí svojím produktom dokážu pokryť potreby našich zákazníkov, nevidím dôvod, prečo by sme k nim na pult mali pustiť zahraničného obchodníka s rovnakým produktom,“ uzavrel svoju prednášku príkladom z reťazca COOP Jednota.

Nasledovala panelová diskusia na tému potravinovej vertikály, ktorej sa zúčastnili:

 • Gabriela Matečná – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • Jindřich Fialka – námestník ministra zemědělství ČR
 • Juraj Kožuch – generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry
 • ZdeněkJandejsek – prezident Agrární komory ČR
 • Emil Macho – predseda SPPK
 • Martin Katriak – prezident Zväzu obchodu
 • Vladimír Králik – predseda PD Bošáca.

V diskusii odznelo mnoho kľúčových myšlienok. Jednou z nosných bola nevyváženosť podpôr jednotlivých krajín EÚ, čo je veľkým problémom i pre susednú Českú republiku. Zdeněk Jandejsek poukázal i na problém s obchodnými reťazcami, ktoré ponúkajú ceny na úrovni nižšej ako sú výrobné náklady jednotlivých potravín. Na záver svojho prejavu dodal: „Máme iba dve možnosti. Buď zamedzíme tomu, aby naši výrobcovia museli predávať svoje potraviny pod výrobné náklady, alebo sa zmobilizujeme na úrovni štátu a poskytneme poľnohospodárom rovnakú podporu, akú majú krajiny ako Poľsko, či Nemecko.“

Druhý blok sa týkal rovnako ťaživej témy, a to pôdy ako hlavného výrobného nástroja v poľnohospodárstve. V súvislosti s pôdou aktuálne rezonuje odbornou, ale i laickou verejnosťou najmä novela Zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinnej od 1. mája 2018. Práve preto tento blok otvoril a novelu bližšie predstavil JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPaRV SR.

Ing. Radovan Mik, riaditeľ oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ z Tatrabanky, priblížil praktické skúsenosti z oblasti financovania spôsobov nadobudnutia poľnohospodárskej pôdy. Okrem možností financovania však kládol väčší dôraz na ochranu pôdy, reguláciu nákupu pôdy pre zahraničné osoby a aktuálnu ochranu nadobúdania pôdy. „Finančná sila a dostupné úverové zdroje sú najúčinnejšou a najlepšou obranou, chráňme si vlastnú pôdu. Iba z vlastnej pôdy totiž môžeme dosiahnuť produkciu vlastných potravín. K téme sebestačnosť zdôraznil i potrebu akejsi národnej hrdosti, ktorá v Slovákoch smerom k vlastným potravinám nie je ešte stále dostatočná.“

V téme pokračovala panelová diskusia za účasti týchto hostí:

 • Vladimír Uhlík – predseda Komory pozemkových úprav SR
 • Pavol Bezák – riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
 • Ladislav Dobrodenka – bývalý predseda Dozornej rady SOPK
 • Jaroslav Puškáč – generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPaRV SR
 • Radovan Mik – riaditeľ oddelenia agrofinancovania a projektov EÚ, Tatrabanka

Na záver druhej panelovej diskusie odznel názor od Vladimíra Uhlíka, ktorý upozornil na to, že okrem starania sa o kvalitu pôdy je potrebné dôsledne sledovať aj to, kto ju vlastní a aká je evidencia vlastníctva. K otázke pozemkovej reformy zdôraznil, že je to s veľkou pravdepodobnosťou beh na dlhú trať, ktorý môže trvať aj niekoľko desiatok rokov. Práve touto myšlienkou rozprúdil v závere podujatia aktívnu diskusiu a množstvo otázok smerujúcich na spíkrov.

Agrofórum 2019 odštartovalo svoj 1. ročník za účasti hostí zo Slovenska i susedných Čiech, vrcholových predstaviteľov rezortu, ale aj jednotlivých subjektov potravinovej vertikály. Vysoká účasť a plodná diskusia preukázali, že Slováci jednoznačne chcú slovenské potraviny, chcú sa o nich rozprávať, chcú ich vidieť na pultoch i doma na stole. Spojením všetkých článkov kompetentných pri rozhodovaní o výrobe potravín, o ich umiestnení na pultoch obchodov a ich následnom zakúpení dosiahli organizátori vytýčený cieľ, a to rozprúdiť diskusiu s kompetentnými predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy o stave a vytváraní podmienok pre posilňovanie potravinovej sebestačnosti krajiny. Ako na záverečnej tlačovej konferencii s prítomnými médiami konštatoval prezident Agrárnej komory ČR, Zdeněk Jandejsek: „Nemôžeme však očakávať, že to, čo sa v českom a slovenskom poľnohospodárstve deformovalo 30 rokov, sa napraví samo a za krátku dobu. Bude na to potrebný približne rovnako dlhý čas a správna dlhodobá koncepcia.“

 

Mgr. Zuzana Lekešová
Mgr. Zuzana Lekešová
PR & marketing manager

Mgr. Zuzana Lekešová

PR & marketing manager

Agroprogress 2018

Agroprogress 2018 - Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ Projects


Takmer presne po roku, 22. novembra 2018 sa v trnavskom hoteli Holiday Inn konal už 9. ročník konferencie Agroprogress 2018 pod záštitou generálnych partnerov: TAJBA a.s., Agropodnik a.s. Trnava, ACHP Levice a.s. a hlavného partnera O.M.C. Invest spol. s r.o.

Ako obvykle, i tento ročník privítal na svojej pôde manažérov zo sektoru pôdohospodárstva, ktorí vystúpili pred vyše 120 účastníkmi a záujemcami o otvorenú diskusiu na závažné témy. Aktuálna téma konferencie: „Slovenské poľnohospodárstvo 15 rokov po vstupe Slovenska do EÚ“ je totiž téma, ktorá sa dotýka nielen sektoru pôdohospodárstva, ale i ďalších odvetví, ktoré sú rovnako viazané na fungovanie systémov EÚ.

Zmena v programovej štruktúre priniesla možnosť aktívnejšej diskusie. Pôvodné 3 obsahové bloky vystriedali 2, čím sa otvoril priestor pre dve diskusné fóra za účasti odborníkov z viacerých oblastí, ktorých spája jedna téma – poľnohospodárstvo.

Téma ohliadnutia sa za poslednými 15. rokmi v slovenskom poľnohospodárstve primäla organizátorov, vydavateľstvá VELDAN a Mafra, k zostaveniu dvoch tematických blokov:

 1. Slovenské poľnohospodárstvo v SPP a po 2 etapách Programov rozvoja vidieka. Kde sme dnes?
 2. Má slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo reálne uskutočniteľnú víziu a stratégiu stať sa konkurencieschopným a ziskovým rezortom slovenskej ekonomiky?

Prvý blok otvoril Jaromír Matoušek, poľnohospodársky analytik UniCredit Banky s analýzou súčasného stavu slovenského poľnohospodárstva a s poukázaním na možnosti výrobno – technickej základne, výkonnosti a tým i konkurencieschopnosti našej krajiny. Poukázal na fakt, že vývoj cien vo svete a v EÚ má klesajúcu tendenciu. „Je zrejmé, že problém tvorby pridanej hodnoty a udržateľného rozvoja je komplexnejší problém a vyžaduje si komplexnejší prístup. Nie je to iba o hýbaní objemov dotácií,“ dodal na záver prednášky Jaromír Matoušek. Do následnej diskusie prizval Jaromír Matoušek bývalých ministrov pôdohospodárstva, Petra Baca, Vladimíra Chovana, Miroslava Jureňu a prvovýrobcu Petra Lelkeša z PD Sokolce. Vyzval ich na zhodnotenie vývoja trajektórie odvetvia za posledných 15 rokov, čím otvoril prvé diskusné fórum.

O slovo sa ako prvý prihlásil Miroslav Jureňa, ktorý v téme poľnohospodárstva poukázal na nedostatok pomoci a pozornosti zo strany štátu. Ak totiž nebudeme mať podporu z vlastných radov, je ťažké odvolávať sa na EÚ. Okrem nepozornosti zo strany štátu poukázal na ďalšie negatívum plynúce z nedostatku pracovných síl ďalší prizvaný diskutujúci, Peter Lelkeš„Darmo môžete manažovať a mať dobré podmienky, keď nedokážete nájsť správnych ľudí. Toto je jedna z najväčších úloh rezortu – udržanie pracovnej sily, ktorá podmieňuje vývoj odvetvia,“ dodal. Do diskusie sa zapojili bývalí ministri – Peter Baco a Vladimír Chovan, ktorí sa zhodli v tvrdení, že Slovensku a rezortu pôdohospodárstva chýba ucelená koncepcia a doktrína, ktorej pravidlami by sa riadil štát bez ohľadu na to, ktorá vláda je na jeho čele. „Napriek tomu, že percento ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve je veľmi nízke, často si neuvedomujeme, že i jeden poľnohospodár na seba viaže ďalších 4 ľudí pracujúcich v spracovateľskom priemysle,“ poukázal na dôležitosť poľnohospodárov Peter Baco.

Druhý tematický blok oživila moderátorská novinka. Mariana Hainsa vystriedala vo funkcii moderátora Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK a otvorila diskusiu otázkou: „Ako dostať slovenské poľnohospodárstvo zo súčasného stavu?“

Na úvod dostal slovo Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR, ktorý svojou prednáškou priblížil návštevníkom novú víziu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej cieľov v najbližšej budúcnosti. Predstavil model, v ktorom sa strategické ciele nebudú kreovať na európskej, ale na národnej úrovni. „Národný strategický plán bude kľúčový nástroj na plnenie národných cieľov. Slovensko a ostatné členské krajiny tak budú mať obrovskú príležitosť zadefinovať si vlastné potreby a nástroje k ich napĺňaniu. Podmienkou je stabilita na národnej úrovni riadenia, na čo si musíme dávať pozor, nakoľko z tohto prístupu môžeme veľa vyťažiť, ale aj veľa stratiť,“ ponechal otvorený záver svojej prednášky Ladislav Miko.

Na túto prednášku nadviazal predseda SPPK Emil Macho. Vzhľadom na prítomnosť i českého predsedu agrárnej komory porovnal v úvode Slovensko so susedným Českom: „Česká republika má vyriešených mnoho domácich, ale my nie. Za posledných 14 rokov sme dokázali využiť veľmi málo z ponúkaných finančných prostriedkov, čo je pre nás dobrým zrkadlom a apelom na rázny krok vpred.“

Pohľad spoza Moravy pridal prezident České agrární komory, Zdeněk Jandejsek, ktorý svojím vystúpením spôsobil šum v prednáškovej sále, nakoľko otvoril tému nerovnakých podmienok krajín východnej Európy a „starých“ členských štátov EÚ. Tu sa prihlásili o slovo i predstavitelia výrobcov a spracovateľov, Maroš Kovalčík z PD Spišská Teplica a  Adrián Šedivý, konateľ spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY, s. r. o.

Maroš Kovalčík označil za jeden z problémov, ktoré pred ním nik nespomenul, problém s umiestnením tovarov na pulty predajní. „Ak by sme čo i len o 5% znížili dovoz mäsa, dostalo by priestor niekoľko desiatok našich výrobcov, ktorí produkujú oveľa kvalitnejšie potraviny, ako sú tie, ktoré sa k nám dostávajú a zanechávajú po sebe zbytočnú uhlíkovú stopu.“ Vyjadril i potešenie zo spotrebiteľskej zodpovednosti voči domácim produktom a zo zvýšeného záujmu o lokálne potraviny. Nezabudol však pripomenúť, že na to, aby sa zo Slovákov stali v nákupe slovenských potravín patrioti, je potrebné zvýšiť kúpyschopnosť obyvateľstva.

Posledný diskutujúci, Adrián Šedivý sa s ním zhodol v názore a poukázal na potravinovú bezpečnosť, ktorá sa ako téma otvára najmä po nemilých kauzách pochybných potravín zo zahraničia. „Teraz je ten čas, kedy je potrebné upozorňovať na kvalitu našich potravín a vychovávať konzumenta na slovenských potravinách. Kritizovanie nepomôže, ale poďme spoločne vytvoriť progresívny plán potravinárskeho priemyslu,“ vyzval hostí na záver svojho prejavu.

Množstvo otázok z pléna a 100%-ná naplnenosť konferenčnej sály iba potvrdili dôležitosť zvolenej témy a záujem o možnosti jej riešenia. I to potvrdzuje, že poľnohospodárstvo je neustále jedným z najdôležitejších odvetví, ktoré nemôže byť vytláčané na perifériu hospodárstva krajiny. O potrebe diskutovať, ale aj vypočuť si názory ostatných odborníkov z poľnohospodárstva svedčí i fakt, že konferencia Agroprogress oslávi o rok svoje jubilejné 10. výročie.

Po ukončení konferencie sa konala tlačová konferencia, ktorej sa zúčastnili: Emil Macho, Zdeněk Jandejsek, Miroslav Jureňa, Maroš Kovalčík a Adrián Šedivý. Predseda SPPK Emil Macho na nej zdôraznil, že je potrebné podporovať domácich výrobcov, nedeliť ich na malých a veľkých a zabezpečiť na Slovensku fungovanie spravodlivého poľnohospodárstva. Tak, ako ostatní diskutujúci, i on za veľký problém v tomto sektore označil presýtenie potravinového trhu zahraničnými potravinami, pričom zmena v tohto faktu nemôže byť iba legislatívna, ale svojím podielom budú musieť k riešeniu prispieť i samotní výrobcovia.

Mgr. Zuzana Lekešová
Mgr. Zuzana Lekešová
PR & marketing manager

Mgr. Zuzana Lekešová

PR & marketing manager

Konferencie CEEC Research

Každoročne sa zúčastňujeme prestížnych konferencií s cieľom rozšíriť náš obzor a získať najnovšie poznatky v oblastiach našich podnikateľských činností. 

Každoročne sa zúčastňujeme prestížnych konferencií s cieľom rozšíriť náš obzor a získať najnovšie poznatky v oblasti našich podnikateľských činností. Pripravujme spolu s CEEC Research analýzy a sme generálnym partnerom konferencie o SÚČASNOM STAVE A BUDÚCOM VÝVOJI SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA S POPREDNÝMI PREDSTAVITEĽMI VLÁDY A RIADITEĽMI POĽNOHOSPODÁRSKYCH SPOLOČNOSTÍ. Spoluorganizujme STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA a sme partneri Stretnutia lídrov Českého a Slovenského stavebnica.

V našich paneloch diskutovali aj Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA, Zoltán Černák, konateľ Poľno SME, Erwin Horvath, predseda predstavenstva Rajo, a. s., Patrik Dojčinovič, Commercial Director Fresh Food Tesco Central Europe, Peter Lančarič, generálny riaditeľ, Laprema, Štefan Holý, riaditeľ Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, Jiří Vacek, riaditeľ CEEC Research Jaroslav Puškáč, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ladislav Dobrodenka, predseda dozornej rady Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Mgr. Zuzana Lekešová
Mgr. Zuzana Lekešová
PR & marketing manager

Mgr. Zuzana Lekešová

PR & marketing manager

↑

Naše charitatívne projekty

Finančná podpora Futbalového Klubu Kalvin Rastislavice
Podpora na kliniku pediatrickej urológie - DFNsP Bratislava– zakúpenie inštrumentária na operačnú sálu
Podpora učebnice "Detská Chirurgia" pre medikov
Podpora OZ Veselý Voziček
Podpora projektu "Juniorská svadobná torta roka"
Kalvin Pension pravidelne poriada charitatívne programy pre deti ako Mikuláš a MDD v našich priestoroch
Pravidelný podporovateľ Červeného Nosa a UNICEF
Pravidelné darovanie krvi v Kalvín Restaurant & Pension