Naša filozofia

Slovensko a Česko vie byť lepším miestom pre život a moderné podnikanie. Riadenie a správa investícií pre tvorbu lepšieho miesta pre život je umením.

Ako spoločnosť rastieme, dozrievame, meníme sa. Chceme a snažíme sa byť stále lepší, a preto musíme prinášať aj zmeny. Dnes sme už akciovou spoločnosťou s jasnou štruktúrou aktivít a organizačným usporiadaním. Pôsobíme ako investičná spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, stavebníctva, poľnohospodárstva, strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a private equity. Realizujeme vlastné developerské projekty a súčasne sa podieľame ako investori či odborní garanti na ďalších projektoch našich partnerov. Spravujeme aktíva klientov, vyhľadávame pre nich investičné príležitosti a následne poskytujeme komplexné služby pri ich realizácii, najmä v oblasti prípravy projektov, finančných analýz a právneho poradenstva.

Úzko spolupracujeme s domácimi a zahraničnými partnermi, sme členmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Zväzu spracovateľov dreva SR a Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Pri realizácii svojich aktivít uplatňujeme princípy zodpovedného podnikania a etiky voči všetkým zúčastneným stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažujeme v rôznych charitatívnych projektoch.

Naši partneri

Dlhodobá spolupráca s našimi partnermi je dôkazom ich aj našej lojality a vysokej profesionality.

Sme členmi