Nájomné bývanie v súkromnom sektore ako súčasť Štátnej bytovej politiky

Develop

Dňa 11.1.2018 sa z iniciatívy SOPK a Asociácie priemyselných zväzov (APZ) konalo prvé stretnutie na pôde Ministerstve dopravy a výstavby SR na tému Nájomné bývanie v súkromnom sektore ako súčasť Štátnej bytovej politiky.

Predmetom rokovania boli návrhy zástupcov podnikateľov a podnikateľských zoskupení na riešenie témy nájomného bývania ako jedného zo základných problémov pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového ale nielen automobilového priemyslu na Slovensku. Široká účasť súkromného sektora ale aj zástupcov štátu, kde okrem zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby na úrovni štátneho tajomníka sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva financií a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu potvrdila vážnosť témy.

Všetci zúčastnení potvrdili akútnosť problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily s potrebou riešenia podpory mobility práce aj prostredníctvom podpory nájomného bývania. Ministerstvo dopravy a výstavby zároveň ponúklo možnosť bilaterálnych rokovaní so zúčastnenými subjektmi o konkrétnych návrhoch riešení.

Spoločnosť O.M.C. Invest zastupoval,  ako člen  Zväzu stavebných podnikateľov Slovenka a SOPK ,  konateľ a generálny riaditeľ  Mário Červenka, rozbiehame  pilotný projekt nájomného bývania  v susednom Česku,  prvých 60  bytov odovzdáme , už tento rok v Máji. poznamenal Mário Červenka

Stavať vlastné nájomné bytovky pre zamestnancov by chceli aj veľkí investori. Dnešné podmienky ich však odrádzajú, hovorí Pavol KOVÁČIK, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska