Čistá duša v Kalvíne

Projects

V malebnom prostredí penziónu a reštaurácie Kalvín v Rastislaviciach  sa už po  tretíkrát stretli chovanci občianskeho združenia Čistá duša. Krásne a pohodlné priestory s príjemným júnovým počasím vytvárali priam romantickú atmosféru vhodnú na relax a oddych zverencov Čistej duše.

Návštevníkov tohto už tradičného letného pobytu, úvodným milým slovom privítali majiteľ penziónu Mário Červenka ako aj jeho riaditeľ Matej Kožík. „V každom človeku je slnko, len ho treba nechať horieť,“ povedal v príhovore Mário Červenka.

Počas svojej návštevy v Kalvíne klienti občianského združenia absolvovali  rôzne relaxačné služby:   hypoterapiu, ergoterapiu, muzikoterapiu a arteterapiu. Každý deň si oddýchli v neďalekom Thermal Parku Nitrava v Poľnom Kesove.  Pobyt si spríjemnili vychádzkami v blízkom okolí, návštevou  múzea či kostola.  Svoje vedomosti zväčšili prednáškami zameranými na zdravý životný štýl a  ukážkami práce hasičského zboru. Večer ich čakala každoročná vytúžená disco zábava.

Občianske združenie Čistá duša sídliace v Trenčíne sa špecializuje prioritne na pomoc ľuďom, ktorí majú problém s integráciou do spoločnosti a vo svojom živote potrebujú neustálu opateru.  Svojim zverencom poskytuje komplexné sociálne služby, individuálnu starostlivosť, vzdelávacie aktivity, sebaobslužné a rehabilitačné činnosti ako aj rôzne formy terapií. Každá pomoc bola vždy s veľkou vďakou prijatá a vítaná. Úprimnú a vďakyplnú reč preto mala aj pani riaditeľka občianskeho združenia Čistá duša Mária Trenčanová spolu s pani zástupkyňou Evou Mišovcovou, ktoré sú vďačné za každú spriaznenú dušu, ktorá dokáže ponúknuť pomocnú ruku. Penzion Kalvín s radosťou poskytol svoje priestory a spestril v nich pobyt ľuďom, ktorí si taktiež zaslúžia pozornosť spoločnosti. Pravdivé sú slová Václava Havla: „Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“