Čistá duša má veľa spriaznených duší

Projects

Už štvrtýkrát sa pozvaní hostia stretli v malebnom prostredí rodinného penziónu a reštaurácie Kalvín Restaurant & Pension  v Rastislaviciach. Krásne vyzdobené priestory s príjemným letným počasím vytvárali priam romantickú večernú atmosféru. Aj napriek pôvodne pre ochorenie COVID-19 zrušenému termínu, ktorý sa mal konať v marci na Jozefa, sa organizátori samovoľne trafili do termínu 6.augusta, ktorý je venovaný ženskej verzii tohto mena - Jozefíne.

Keď sa hostitelia zvítali a usadili svojich vzácnych hostí, úvodného slova sa zhostil moderátor, ktorý vyzval pána Mária Červenku na pódium a spoločne zaspomínali na minulé ročníky tohto milého, komorného podujatia. Spoločne vzdali hold zosnulému pánovi Ladislavovi Dobrodenkovi, ktorého veľké skutky, dobročinnosť, ochota a ľudský prístup boli niekoľkokrát spomenuté počas celého slávnostného večera. Benefičný koncert je každoročne organizovaný na podporu občianskeho združenia Čistá duša, ktoré od svojho vzniku v roku 2011 pomáha ľuďom s rôznym druhom postihnutia, či už telesného, mentálneho, ľudí s psychickými diagnózami, autizmom, ktorí majú problém s integráciou do spoločnosti a vo svojom živote potrebujú neustálu opateru.  Veľkú ďakovnú reč preto mala aj pani riaditeľka občianskeho združenia Čistá duša Mária Trenčanová, ktorá spolu s pani zástupkyňou Evou Mišovcovou menovite spomenuli každú spriaznenú dušu a spolu s darčekom a vrúcnym vyznaním ju odmenili. Zrazu sa na pódiu ocitol nemalý počet ľudí s veľkým srdcom, ktorí sa v ťažkých chvíľach neodvrátili od občianskeho združenia a ponúkli im pomocnú ruku, keď potrebovali pozháňať náhradné priestory pre svojich zverencov, ako aj následne tieto priestory v krátkom čase zrekonštruovať. Veľkú zásluhu na tom mal práve pán Dobrodenka s manželkou Olinkou ako aj pán Červenka s manželkou Jankou. Veľkosť človeka a bolesť z jeho straty vyvolali impulz u organizátorov k zmene dobročinného večera, respektíve k pridaniu spomienky na vzácnu bytosť a nasledujúce ročníky už budú niesť meno Memoriál Ladislava Dobrodenku, ktorý sa navždy zapísal do sŕdc ľudí, ktorí mali možnosť byť s ním v kontakte a spomienka naňho tak zostane ešte dlho živá.

O kultúrny program sa postaral známy slovenský klavírny virtuóz Jozef Hollý so svojou kapelou a sláčikovým kvartetom. Impozantná hudba a svetelné efekty poskytli divákom grandiózny zážitok plný emócií. Hudobnú časť spestrila aj talentovaná speváčka Janka Lipajová, ktorá svojím jemným ale výrazným hlasom zaspievala piesne slovenských a českých interpretov.

Počas celého charitatívneho podujatia mohli účastníci prispieť a podporiť činnosť  občianskeho združenia Čistá duša. Toto zariadenie získalo aj od samotných usporiadateľov symbolický šek na rekonštrukciu denného stacionára, ktoré potrebovalo akútnu finančnú pomoc.

Večer plný zábavy a chutného cateringu sa niesol vo veľmi priateľskej, priam familiárnej atmosfére, keďže túto akciu si už opakovane nenechali ujsť viacerí pozvaní hostia, ktorí sa určite tešia aj na nasledujúce ročníky.