+421 917 44 66 88         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.           ensk

KALVÍN RESTAURANT & PENZION V RASTISLAVICIACH HOSTIL UŽ PO DRUHÝKRÁT VÝNIMOČNÝCH ĽUDÍ S UŠĽACHTILÝM ZÁMEROM

Dňa 22.marca 2018 sa konal 2. ročník benefičného koncertu so symbolickým názvom ²SOM AKÝ SOM², ktorého hlavným organizátorom sa stala spoločnosť O.M.C.Invest spol, s.r.o. Záštitu prevzala osobnosť Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Ing. Ladislav Dobrodenka, CSc.

Koncert bol venovaný občianskemu združeniu Čistá Duša so sídlom v Trenčíne, pod vedením pani PhDr. Márie Trenčanovej a PhDr. Evy Mišovcovej. Náš obdiv im patrí najmä za usilovnú, neoblomnú a veľmi náročnú prácu. Hlavným účelom charitatívneho podujatia bolo odovzdanie symbolického šeku v hodnote 5000 Eur od manželov Dobrodenkovcov a manželov Červenkovcov na vylepšenie služieb zariadenia, dokúpenie terapeutických pomôcok či arteterapiu. „Klientov o.z. Čistá duša tvoria zväčša mladí znevýhodnení ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť odborníkov. O.z. Čistá duša zároveň zabezpečuje, aby boli rodiny počas pracovného dňa odbremenené a mohli mať vytvorené podmienky pre zabezpečenie chodu rodiny,“ hovorí riaditeľka o.z. Čistá duša pani Mária Trenčanová.

„Na v poradí 2. charitatívnom koncerte organizovanom spoločnosťou O.M.C. Invest sa zúčastnili dôležití hostia z verejného života,  česko-slovenského podnikateľského prostredia i významná lekárska obec. Ďakujeme za Vašu účasť a podporu ,“ uvádza generálny riaditeľ spoločnosti Mário Červenka.

 

Večer otvorila šansónmi úžasná Janka Gavačová s gitarovým doprovodom. Neskôr prenechala pódium vynikajúcemu klavírnemu virtuózovi Jozefovi Hollému a jeho kapele, ktorú dopĺňalo sláčikové trio. ,,Osobne si myslím, že toto vystúpenie splnilo naše očakávania a ponúklo kvalitný zážitok s ušľachtilým zámerom, ² dodáva Jana Červenková.

 

Kontakt pre médiá:


Bc. Tomáš Rožič
PR & business development manager
O.M.C. Invest
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: +421 911 477 514

 kalvin benef.koncert 1

kalvin benef.koncert 3

kalvin benef.koncert 4

kalvin benef.koncert 5

kalvin benef.koncert 7

 

Spoločnosť O.M.C. Invest bola založená v  roku 2006 ako developerská spoločnosť a  postupne rozširovala portfólio svojich aktivít. V  súčasnosti pôsobí ako investičná spoločnosť, ktorej portfólio tvoria investície v oblasti developmentu, poľnohospodárstva, strojárstva, cestovného ruchu, správy pohľadávok a  private equity. Realizuje vlastné developerské projekty a súčasne sa podieľa ako investor a odborný garant na ďalších projektoch svojich partnerov. Spravuje aktíva svojich klientov, vyhľadáva pre nich investičné príležitosti a následne poskytuje komplexné služby pri ich realizácii najmä v oblasti prípravy projektov, finančných analýz a právneho poradenstva. Vďaka svojim skúsenostiam sa úspešne angažuje ako partner na organizácii konferencií a workshopov v oblasti stavebníctva a poľnohospodárstva.

 

Do portfólia spoločnosti patria aj aktivity v  oblasti výroby a  obchodu, vlastní značku Kalvín Wood, ktorá sa zaoberá výrobou a  predajom luxusného nábytku na domácom a  zahraničnom trhu. Pri svojej činnosti úzko spolupracuje s domácimi a zahraničnými partnermi, je členom Slovenskej obchodnej a  priemyselnej komory, Zväzu stavebných podnikatelov Slovenska , Zväzu spracovatelov drveva SR a Zväzu hotelov a restauraci SR . Pri realizácii svojich aktivít uplatňuje princípy zodpovedného podnikania a etiky voči všetkým zúčastneným stranám, tak isto aj k životnému prostrediu a pravidelne sa angažuje v rôznych charitatívnych projektech.